5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day) “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day)
ร่วมสร้างรวมพลัง เพื่อแสดงพลังของดิน พืชงาม สุขภาพดี น้ำสะอาด อากาศสดชื่น
“Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”
เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” เนื่องในวันดินโลก(World Soil Day) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเผยแพร่การดูแลดิน การรักษาหน้าดินด้วยพืชคลุมดิน
#Change for Good
(Visited 1 times, 1 visits today)