จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม จังหวัดพะเยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม จังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กำหนด รวมทั้งส่งเสริมการจัดทำโครงการและติดตามประเมินผล
ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจอมทอง ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)