จังหวัดพะเยา#พช.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

     วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
     ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า
(Visited 1 times, 1 visits today)