จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมมหกรรมเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ และของดีจังหวัดพะเยา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดมหกรรมเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ และของดีจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิต การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตพืชปลอดภัยการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยของจังหวัดพะเยา โดยกำหนดจัดงานฯในระหว่างวันที่ 18–20 พฤศจิกายน 2564 มีกิจกรรมมากมาย เช่น
-การแข่งขันการเกี่ยวข้าวหอมมะลิ
-การแข่งขันแปรรูปอาหารจากข้าวหอมมะลิ
-การแสดงร้องเพลงประกอบดนตรี
-การแสดงพิธีเปิดชุด” ขวัญข้าว เวียงภูกามยาว”
-การจำหน่ายสินค้า และแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร
-การแสดงชุด มิ่งมณีศรีโคมคำ จากโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
– การจัดกิจกรรมสินค้านาทีทอง/จับรางวัลชิงโชคจากคูปองผู้มาร่วมงาน
ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางภาณี ยะตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)