จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาติดตามสนับสนุน และอำนวยการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 3 อัตรา ทำหน้าที่ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ในการนี้ จังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า ชั้น 1 ในเวลาราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)