จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา จัดกิจกรรม “งานคราฟและของใช้ ของตกแต่งบ้าน” ณ ตลาดต้นสัก

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 -15.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายโอทอปจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “งานคราฟและของใช้ ของตกแต่งบ้าน” ณ ตลาดต้นสัก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่งท้ายเดือน ตุลาคม สัปดาห์ “งานคราฟท์และของใช้ตกแต่งบ้าน” ภายในงานพบกับ
-สินค้า OTOP เด่นของจังหวัดพะเยา
-ฟ้อนแอ่วพะเยาม่วนใจ กับน้องแฟนซี
-ชมการแสดง Mini ConCert น้องมิลค์ The Voice และการแสดงของเยาวชน
การจัดกิจกรรมในครังนี้ ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้า OTOP สินค้าชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP และกระตุ้นยอดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี มียอดจำหน่ายในงานทั้งสิ้น 12,659 บาท
ในการนี้ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา ผู้ผลิตผู้ประกอบการเด่นจังหวัดพะเยาและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ ตลาดต้นสัก ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)