จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดพะเยา เพื่อขอเมตตาจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11 สิงหาคม  2564 เวลา 09.30 น.  นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย

  1. พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปุ่ก้ำ) วัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
  2. พระครูสุทธิญาณโสภณ วัดจำปาทอง   อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา

เพื่อขอเมตตาจารอักขระลงบนแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน  ทั้งนี้จังหวัดพะเยาจะดำเนินการให้ครบและแล้วเสร็จภายในวันที่ 21  ตุลาคม  2564 และจัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนนำไปหลอมรวมหล่อเป็นพระพุทธรูปฯ ต่อไป

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายศวัส  ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้, พัฒนาการอำเภอเมือง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว   ณ วัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ และวัดจำปาทอง อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)