จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

     วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2564 กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 73 คน ได้แก่
     -ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพที่ลงทะเบียนปี 2557-2563 ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 50 กลุ่ม/ราย
     -ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอ ๆ ละ 1 คน จำนวน 9 คน
     -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอๆ ละ 1 คน จำนวน 9 คน
     – เจ้าหน้าที่โครงการฯระดับจังหวัด จำนวน 5 คน
ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ดำเนินการอบรมตามโครงการ ณ ห้องพุดตาล โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)