@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ🏞

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.10 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้การต้อนรับและร่วมติดตามในโครงการดังกล่าวฯ ณ บริเวณดงหอ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.พะเยา : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)