@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ติดตามการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ติดตามการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยให้กำลังใจ❤️เเละคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)