@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์มหาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์มหาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)