@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา เปิดตลาดตามโครงการประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดต้นสัก)

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดตลาดตามโครงการประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดต้นสัก) โดยนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน
 ในการนี้ นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมสินค้าในงาน ณ ตลาดต้นสัก หน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา
 การดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้มีการบริหารจัดการตลาดที่ดีและจัดสรรพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในงานมีการแสดงดนตรีโฟล์กซอง จัดแสดงและจำหน่ายกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP การจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค จากผู้ประกอบการ OTOP และร้านค้าประชารัฐคนไทยยิ้มได้ พร้อมทั้งการ Live สด เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงานจากนักการตลาดรุ่นใหม่
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน
+13
<img class=”j1lvzwm4″ src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class=”j1lvzwm4″ src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
20เบญจา ฝึกฝน, Anna Kanta and 18 others
3 comments
3 shares
Like

 

Comment
Share
(Visited 1 times, 1 visits today)