@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

🖍วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปสู่การขยายผลด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านกาประมง และด้านอื่น ๆ ให้กับทหารกองประจำการของหน่ายทหารและกำลังพลในพื้นที่จังหวัดพะเยา
📌ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน📸

(Visited 1 times, 1 visits today)