@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ตรวจรับงานตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

🖍วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้คุมงานในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ณ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)