@จังหวัดพะเยา>พช.พะเยา ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

🖍วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่8/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัด โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า)🏢
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน📸

(Visited 1 times, 1 visits today)