@จังหวัดพะเยา>พช.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา

🖍วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2563 เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและเเผนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการต่างๆในระดับจังหวัดและอำเภอ
📝ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน 📸

(Visited 1 times, 1 visits today)