@จังหวัดพะเยา>พช.พะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

🖍วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เพื่อหารือข้อราชการและรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดพะเยา
📝ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ โดยได้ชี้เเจงการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดังนี้ 1.การเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 😍(ตลาดต้นสัก) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 2.การประชาสัมพันธ์กระเช้าสินค้า OTOP เพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่🎇 3.แผนการดำเนินงานกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล 💦⛰ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน📸

(Visited 1 times, 1 visits today)