📣📣จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ดำเนินโครงการประเมินผลการรับรองสู่มาตรฐานการชุมชน (มชช.)🎯🏆

🖍 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการพิจารณาการประเมินผลการรับรองสู่มาตรฐานการชุมชน (มชช.) จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาจังหวัดพะเยา จากหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมประเมินผลมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จำนวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1.ประเภทผู้นำชุมชน👨‍💼
2.ประเภทกลุ่ม องค์กรชุมชน🏫
3.ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน👫
4.ประเภทชุมชน🏘
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประเมินผลจำนวนทั้งสิ้น 39 หน่วยนับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า)🏢
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.พะเยา : รายงาน📸

(Visited 1 times, 1 visits today)