📣@ จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ดำเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 👱🏻‍♂‍👱🏻‍♀‍

📝วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดยนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการ การดำเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 👱🏻‍♂‍👱🏻‍♀‍ เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้เข้ารับการสมัครในตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) โดยการสอบสัมภาษณ์และการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการสร้าง CONTENT ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และนายบุรินทร์ บัณฑะวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆ 📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา :รายงาน📸

(Visited 1 times, 1 visits today)