จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

@ จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด พะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า) นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมฯ เพื่อหารือการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสมาชิก ปี 2563 เน้นให้คณะอนุกรรมการฯ แนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่ม มีวินัยทางการเงิน ทำให้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ ชำระหนี้ได้ อีกทั้งมีการพิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพะเยา ปี 2564
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)