จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ขับเคลื่อนงาน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดพะเยา จัดทำคลิป ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดพะเยาสวมใส่ผ้าไทย

📣@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ขับเคลื่อนงาน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดพะเยา จัดทำคลิป ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดพะเยาสวมใส่ผ้าไทย
🖍วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ออกสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สัปดาห์ละ 2 วัน ในวันอังคารและวันศุกร์ ตามประกาศวาระจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ยังเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในชุมชน อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนในห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจในทุกระดับต่อไป ตลอดจนเป็นการรื้อฟื้นลายผ้าซึ่งอาจจะสูญหายตามกาลเวลา สนับสนุนอัตลักษณ์ผ้าไทยในจังหวัดพะเยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
🖍โดยมีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กลุ่มทอผ้า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกันดำเนินการบันทึกภาพวีดีโอเพื่อจัดทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)