จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมกิจกรรม “แอ่วกาดนัดผู้สูงอายุ ครอบครัวสุขใจ ห่างไกลโควิด 19”

📣 @ จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมกิจกรรม “แอ่วกาดนัดผู้สูงอายุ ครอบครัวสุขใจ ห่างไกลโควิด 19” 🧓🏽👵🏽 📣
🖍วันที่ 31 กรกฎาคม 63 เวลา 11.00 น.นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “แอ่วกาดนัดผู้สูงอายุ ครอบครัวสุขใจ ห่างไกลโควิด 19” โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ การมอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 7 ราย และการมอบรางวัลภาพวาดครอบครัวสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” จำนวน 3 รางวัล อีกทั้งการจัดบูธนิทรรศการภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุในราคาพิเศษ
📝 ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเเละให้กำลังใจผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยาในโครงการดังกล่าวฯ ณ ศูนย์การค้า ท็อปส์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา📸

(Visited 1 times, 1 visits today)