จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมแสดงความยินดีพิธีมอบโล่เกียรติคุณฯ ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

📣📣 @ จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมแสดงความยินดีพิธีมอบโล่เกียรติคุณฯ ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป
🖍 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณฯ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 2 ราย คือ นายปั๋น ปินตาเป็ง หมู่ที่3 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ และนายแทบ แดงเรืองรัมย์ หมู่ที่3 ตำบลเจริญราศฎร์ อำเภอแม่ใจ จัดกิจกรรมโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดพะเยา
📝 ในการนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมนางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอแม่ใจ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เกียรติคุณฯในครั้งนี้
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)