จังหวัดพะเยา>>>ผวจ.พะเยา นำข้าราชการในสังกัดสักการะวันสมเด็จนารายณ์มหาราช ปี 2563

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>ผวจ.พะเยา นำข้าราชการในสังกัดสักการะวันสมเด็จนารายณ์มหาราช ปี 2563

🖍วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00.

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 พร้อมกับผู้บริหาร หน่วยงานราชการระดับจังหวัด เข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการโควิด-19 ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

📝ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว

☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)