จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา เปิดการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

📣📣 @ จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา เปิดการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

🖍 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 . นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาดการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 3 รายการ (รถยนต์ราชการ 3 คัน) ดังนี้

1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก เชื้อเพลิง ดีเซล 2499 ซีซี ยี่ห้อISUZU สีเทา เลขทะเบียน กง 1035  พะเยา จดทะเบียนวันที่ 1 ..2550 ราคาเริ่มต้น 250,000 บาท

2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก เชื้อเพลิง ดีเซล 2499 ซีซี ยี่ห้อFORD สีเทา เลขทะเบียน กข 8798  พะเยา จดทะเบียนวันที่ 20 เม..2548 ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท

3) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะกระบะบรรทุก เชื้อเพลิง ดีเซล 2499 ซีซี ยี่ห้อ FORD สีเทา เลขทะเบียนบต 9549  พะเยา จดทะเบียนวันที่ 11 เม..2548 ราคาเริ่มต้น 130,000 บาท

🖍 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  ได้ปิดประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ เมื่อวันที่ 1 ..2563 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ให้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด เงื่อนไข เพื่อเตรียมเอกสารในการเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยการขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) และเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เริ่มเวลา 10.00 . บ้านพักข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เลขที่ 122/2 หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลฯ จำนวน  5  ราย โดยสามารถขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ FORD สีเทา เลขทะเบียน บต 9549 พะเยา ในราคา 130,000 บาท

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)