จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา หารือคณะกรรมการขายทอดตลาดการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา หารือคณะกรรมการขายทอดตลาดการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด

🖍&วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่..ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาดการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนางวนิดา สิงห์แก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสารภี มีปาน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดการขายทอดตลาดตามวิธีการในประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์ราชการ) ให้เกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)