จังหวัดพะเยา>>> ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

📣@จังหวัดพะเยา>>> ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
🖍วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายปี) และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)