จังหวัดพะเยา>>> ร่วมประชุมหารือจัดทำร่างแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📣@จังหวัดพะเยา>>> ร่วมประชุมหารือจัดทำร่างแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
🖍วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางบุษรา สุขวิบุลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำร่างแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำสื่อสารที่สำคัญระดับจังหวัดและประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา และจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
📝 ในการนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)