จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ออกสื่อ สวท.พะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ออกสื่อ สวท.พะเยา

🖍&วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30-11.00. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางธนพร ใจยืน นายประจักษ์ ไชยวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการบันทึกรายการวิทยุ รายการเล่าขานงานชาวบ้านโดยการบันทึกเสียงแล้วจัดส่งให้ทางสถานีวิทยุ สวท. พะเยา คลื่น 95.25 MHz จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา ที่สำคัญๆในเรื่อง ดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่9 มาปฏิบัติกับสถานการณ์โรคติดต่อจากไวรัส COVID 19 มีกิจกรรม Kick off ตามโครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวกินเอง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ลงไปถึงทุกครัวเรือน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 กักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดรายจ่าย แบ่งปัน เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

ให้ประชาชนชาวพะเยาได้รับรู้และเชิญชวนกันปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์

ตู้ปันผัก ปันรัก ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19″ เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันเกื้อกูล พืชผักสิ่งของ อุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตู้นี้มีรัก หยิบผักไปปรุงเอง หยิบแต่พอดีใครมีช่วยแบ่งปันในตู้ปันสุขจังหวัดพะเยา

กิจกรรมแผนการปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนงานการดำเนินการตามคำรับรอง ปฏิบัติราชการกรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ..2563 ทุกอำเภอ ในเดือนพฤษภาคม 2563

นักการตลาดรุ่นใหม่ จังหวัดพะเยา จำนวน 3 คน ได้ทำหน้าที่จะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในด้านช่องทางการจำหน่ายให้มีรายได้เพื่มขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการไลฟ์สด ทางเพจ OTOP จังหวัดพะเยา ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00.

#บ้านนี้มีรัก ฅนพะเยาน่าฮัก ปลูกผักกินเอง

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)