จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

📣@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ..2563

🖍วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 . นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา รับผิดชอบงานพื้นที่อำเภอภูซาง ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ..2563 เพื่อปรับปรุงงานกรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายเสริมศักดิ์  จิตรัมย์ พัฒนาการอำเภอภูซาง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ นำเสนอสรุปผลผลการดำเนินงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง พร้อมติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการโคกหนองนาโมเดล ของปราชญ์โคก หนอง นา นายศิริพงษ์  วงศ์ใหญ่ บ้านห้วยไฟ .13 .ภูซาง และนายนิคม  วงศ์ใหญ่  บ้านสถาน 2 .1 .ภูซาง ครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบ .ภูซาง  และผู้นำ อช .ภูซาง พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของ  เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ผู้นำ อช. นำไปมอบแก่ครัวเรือนยากจน เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปธัญพืชเพื่อสุขภาพ .5 และกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย .ทุ่งกล้วย .ภูซาง ด่านชายแดนบ้านฮวก และกลุ่มทอผ้าฮวก

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)