จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยาร่วมคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2563

📣@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยาร่วมคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2563

📝วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -16.30 . นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ จ่าจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ให้แก่การปฎิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน สวนรุกชาติ หมู่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการเกษตร

📸ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2563 ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้   คัดเลือกผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นของกำนันผู้ใหญ่บ้านในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)