จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่/2563 ผ่านระบบ VDO Conference

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่/2563 ผ่านระบบ VDO Conference

🖍&วันที่ 14 มกราคม 2563 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางมุกดา ชนกล้าหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่/2563 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีหัวข้อในการเสวนา เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่ ในไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าวอย่างครบถ้วน ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยาชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)