จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมหารือคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่11/2562 และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมหารือคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่11/2562 และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา

🖍วันที่25 ธันวาคม2562 เวลา14.00. นายกมลเชียงวงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่11/2562 และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติดและวางแผนการรักษาความปลอดภัยทางจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ห้องประชุมจอมทองชั้น4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์วรรณคำหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  เข้าร่วมในการประชุมฯในครั้งนี้

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)