จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่เครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดพะเยา

📣📣📣@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่เครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดพะเยา

📌วันที่20 ธันวาคม2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์วรรณคำหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯเป็นประธานเปิดและมอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของเแผ่นดินจังหวัดพะเยาในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ของเแผ่นดินจำนวน9 อำเภอรวม72 คนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีนายจิรพงศ์วางวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานภาคประขาชนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5 เป็นวิทยกรให้ความรู้ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)