จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาออกสื่ออสมท.เพื่อชุมชนเล่าขานงานพช.

📣📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาออกสื่ออสมท.เพื่อชุมชนเล่าขานงานพช.

🖍&วันที่18 ธันวาคม2562 เวลา13.00-14.00 .นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายนางณิชพลัฏฐ์วรรณคำหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนางเสาวลักษณ์ไชยเมืองผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาดำเนินรายการวิทยุรายการอสมท.เพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุอสมท. จังหวัดพะเยาเพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเรื่องการรณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทยตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินการดำเนินงานประชารัฐรักสามัคคี(SE)ได้รับรางวัล1ใน11จังหวัดระดับประเทศรางวัลชนะเลิศนักพัฒนาธุรกิจชุมชนจากการประกวดผลงานด้สนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโครงการจุดประกายสานพลังเพื่อบ้านเกิดประจำปี2562 ชนะเลิศโครงการสร้างรายได้เพื่อชุมชนประชาชนมีความสุขจากโครงการSUNPULOEI BRAND PHAYAO ได้รับคัดเลือก1ใน2 จาก77จังหวัดให้ร่วมลงนามความร่วมมือสานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการจัดงานOTOP City ระหว่างวันที่15-23 ธันวาคม2562 เมืองทองธานีการจัดทำกระเช้าของขวัญของฝากจังหวัดพะเยาช่วงเทศกาลปีใหม่และกิจกรรมการเดินแบบกิตติมศักดิ์เพื่อการกุศลหัตถศิลป์ทรงคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สากลภายใต้ชื่อวิจิตรเลิศล้ำภูษาภัสตราภรณ์อาณาจักรภูกามยาวในวันที่19 ธันวาคม2562 เวทีกลางงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาข่วงวัฒนธรรมและสวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

(Visited 1 times, 1 visits today)