จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP จำหน่ายสินค้าในงานของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาโครงการพะเยารวมน้ำใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9 5 ธันวาคม2562

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP จำหน่ายสินค้าในงานของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาโครงการพะเยารวมน้ำใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9   5 ธันวาคม2562

🖍วันที่2 ..62  นายวุฒิชัยเสาวโกมุทรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพะเยารวมน้ำใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5 ธันวาคม2562 ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาซึ่งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาร่วมกับโรงพยาบาลพะเยาโรงพะเยาบาลเชียงคำโรงพยาบาลดอกคำใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยการจัดการรับบริจาคโลหิตรวมถึงดวงตาและอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางอำไพบัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP เพื่อสร้างรายได้และยอดจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOPจังหวัดพะเยาในงานครั้งนี้

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)