จังหวัดพะเยา>>>ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาเชิงรุกออกสื่อรายการนั่นไงใช่เลยทางททบ.5

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาเชิงรุกออกสื่อรายการนั่นไงใช่เลยทางททบ.5

🖍วันที่2 ธันวาคม  2562 นายกมลเชียงวงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้สัมภาษณ์นายวุฒิชัยเสาวโกมุทรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในหัวข้อ

นโยบายการบริหารงานจังหวัดพะเยา, แผนการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา, นโยบายและแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดพะเยา

แผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการOTOP นวัตวิถีประจำปี2563 ในการบันทึกรายการนั่นไงใช่เลยทางททบ.5   บริเวณลานหน้าพญานาคริมกว๊านพะเยาถ่ายทำเก็บภาพกิจกรรม

โดยมีพิธีกรหลักคือดร.หัตถาเลขจิตและพิธีกรรับเชิญคือท่านอัคราพรหมเผ่าประธานฮักบ้านเกิดพะเยาพาล่องเรือชมกว๊านพะเยาวัดศรีโคมคำนมัสการพระเจ้าตนหลวงและรับฟังประวัติวัดโดยเจ้าคณะจังหวัดพะเยากิจกรรมตลาดนัดชุมชนตำบลแม่ใสและสัมภาษณ์นายสุวิทย์สุริยะวงค์นายอำเภอเมืองพะเยาโบราณสถานบ้านร่องไฮหมู่1 หมู่บ้านชุมชนOTOP นวัตวิถีตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาได้ให้สัมภาษณ์ของดีหมู่บ้านชุมชนOTOP นวัตวิถีจังหวัดพะเยาประชาสัมพันธ์และจัดแสดงกระเช้าเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากสินค้าOTOP “มอบของขวัญล้ำค่าเพื่อคุณที่คุณรักด้วยกระเช้าของขวัญปีใหม่จากสินค้าOTOP และรณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทยตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)