@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาพัฒนากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาพัฒนากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา

🖍วันที่29 พฤศจิกายน2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดพบปะมอบแนวทางการดำเนินนโยบายของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยากลุ่มเป้าหมายจำนวน60 คนมีการสรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มการบริหารจัดการหนี้ข้อระเบียบที่ควรรู้และนำไปปฏิบัติห้องเบญจรงค์โรงแรมพะเยาเกทเวย์อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการฯโดยนางอำไพบัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯและนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัดร่วมจัดให้ความรู้โครงการฯในครั้งนี้

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)