จังหวัดพะเยา>>> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

📣@จังหวัดพะเยา>>> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 >>วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา/อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรม “อยู่บ้านฟังข่าว อยู่วัดฟังธรรม” และการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้สูงอายุ ณ วัดบ้านใหม่แท่นคำ ม.10 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้. ☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆
🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)