จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินครบรอบ 16 ปี ระดับอำเภอ

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินครบรอบ 16 ปี ระดับอำเภอ
🖍&วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางชมพูนุท ธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายอัษฏาวุฒิ ปางค่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ครบรอบ 16 ปีอำเภอเชียงม่วน เพื่อเป็นการแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์/แสดงพลังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา รณรงค์เก็บขยะภายในบริเวณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน/เครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินอำเภอเชียงม่วน ร่วมกับที่ทำการ ปกครองอำเภอเชียงม่วน ร่วมพัฒนาและเก็บขยะบริเวณโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน โดยมี นายฉลอง โมกข์ศิริ ปลัดอำเภอเชียงม่วน รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเชียงม่วน ประธานในพิธี
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)