จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาร่วมประชุมสนับสนุนการจัดเวทีชี้แจงแบบสำรวจเศรษฐกิจสังคมระดับอำเภอ/ตำบลหมู่บ้านเป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาร่วมประชุมสนับสนุนการจัดเวทีชี้แจงแบบสำรวจเศรษฐกิจสังคมระดับอำเภอ/ตำบลหมู่บ้านเป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ

🖍วันที่19 พฤศจิกายน2562 นายวิรุฬห์สิทธิวงศ์นายอำเภอภูซางเป็นประธานเปิดการประชุมจัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจแบบสำรวจเศรษฐกิจสังคมระดับอำเภอ/ตำบลหมู่บ้านเป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำจำนวน4 หมู่บ้านแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลระดับอำเภอ/ตำบลจัดโดยทีมวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริร่วมกับนายเสริมศักดิ์จิตรัมย์พัฒนาการอำเภอภูซางนักวิชาการพัฒนาขุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซางปกครองอำเภอภูซางและนักวิชาการพัฒนาขุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมนางเสาวลักษณ์ไชยเมืองนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าวเพื่อพบปะสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ในส่วนที่ได้รับมอบหมายในด้านข้อมูลไปจัดทำแผนชุมชนให้เป็นระบบและมีคุณภาพ

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)