จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาร่วมประชุมหารือคณะทำงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จพ.ศ. 2562-2565 ครั้งที่1/2562

📣@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาร่วมประชุมหารือคณะทำงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ.. 2562-2565 ครั้งที่1/2562

📝วันที่14 พฤศจิกายน2562 เวลา14.00.นายกมลเชียงวงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ.. 2562-2565 ครั้งที่1/2562 โดยมีหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเสนอผลการดำเนินงานด้านการป้องกันบำบัดรักษาและวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดห้องประชุมภูกามยาวชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยาจัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาร่วมการประชุมฯและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการประชุมฯครั้งนี้

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)