จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาจัดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการประจำเดือนตุลาคม2562

📣📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาจัดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการประจำเดือนตุลาคม2562

📝วันที่7 พฤศจิกายน2562 เวลา09.00.นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการครั้งที่10/2562 ประจำเดือนตุลาคม2562 21 และมีว่าที่ร้อยตรีจำรัสโสตถิกุลนายอำเภอแม่ใจร่วมพบปะให้การต้อนรับโดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯพัฒนาการอำเภอทุกแห่งและนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดต่อไปและเตรียมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ..2563 ห้องประชุมเขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงปางปูเลาะหมู่ที่13 ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)