จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่10/2562

📣@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่10/2562

📝วันที่30 ตุลาคม2562 เวลา09.30.

นายกมลเชียงวงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่10/2562 โดยมีหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเสนอผลการดำเนินงานด้านการป้องกันบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดห้องประชุมภูกามยาวชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาร่วมการประชุมฯและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการประชุมฯครั้งนี้

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)