จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยารวมพลังระดมสมองจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยารวมพลังระดมสมองจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ..2563

🖍วันที่17 ตุลาคม2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ..2563 มีการทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ..2562 เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์และนำไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ..2563 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยจังหวัดและกรมการพัฒนาชุมชนโดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายและนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯระดมความคิดห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยาชั้น1 (หลังเก่า)

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)