จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยารับฟังแนวทางนโยบายงานพัฒนาชุมชนจากท่านอธิบดีผ่านระบบTV พช.

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยารับฟังแนวทางนโยบายงานพัฒนาชุมชนจากท่านอธิบดีผ่านระบบTV พช.

     📰วันที่13 ตุลาคม2562 เวลา09.00 . นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่10/2562 จากห้องประชุม5001 ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบTV พช. เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมฯได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยาชั้น1 (หลังเก่า)

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาได้นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมรับฟังการประชุมฯดังกล่าวพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติกับงานในพื้นที่

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)