จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาขานรับนโยบายงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้ก้าวทันยุค4.0

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาขานรับนโยบายงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้ก้าวทันยุค4.0

🖍&วันที่17 กันยายน2562 เวลา09.00. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดและมอบนโยบายงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดพะเยาตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการประชาสัมพันธ์จำนวนหน่วยงานเข้าร่วม80 คน ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์และสามารถผลิตข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์จังหวัดและสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายประจักษ์ไชยวงค์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)