จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาจัดงานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2562 อย่างยิ่งใหญ่

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาจัดงานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2562 อย่างยิ่งใหญ่

🖍&วันที่16 กันยายน2562 เวลา09.30. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีการจัดงานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2562 จังหวัดพะเยาภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงามมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน350 คนมีการจัดบูธแสดงนิทรรศการของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นทั้ง9 อำเภอช่วงบ่ายมีการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเข้มแข็งและมีการจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างสุขให้กับสมาชิกศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยมีนายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวรายงานวัตถุการจัดงาน

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอคณะกรรมการเครือข่ายผู้นำชุมชนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง9 อำเภอเข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)