@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา

🖍&วันที่26 สิงหาคม2562 เวลา09.00. นายวิชัยจำรัสประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาครั้งที่2/2562 มีการหารือการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาแนวทางและแผนการปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานฯในปีงบประมาณ..2563 โดยมีนางณิชพลัฏฐ์วรรณคำหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการประชุมฯด้วยห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนสนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศาลากลางจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)