@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ผลักดันหมู่บ้านท่องเที่ยวงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน2 ด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาผลักดันหมู่บ้านท่องเที่ยวงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน2 ด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก

🖍&วันที่22 กรกฎาคม2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายวรเชฏฐ์หน่อคำหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน2 กิจกรรมย่อย2.2 อบรมด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านดำเนินการระหว่างวันที่22-23 กรกฎาคม2562 ห้องประชุมพรนภาโรงแรมพะเยาเกทเวย์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)